گیاهان بوته ای و دستگاه لیزر دار

نامهای رایج : ناامیدی رازقی , دستگاه لیزر رازقی , یاسمن عربی

نام ان دستگاه لیزر یسی &# شرایط مراقبت دستگاه لیزر آ دستگاه لیزر ونما از خانواده آراسه…

اسم علمی : JASMINUM SAMBAC

خانواده : OLEACEAE زیتون

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های کوچک سپید از جنس Jasminum

صورت دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های درشت , لبریز لبریز

میوه : ندارد

مقدار : تا 3 متر ( 1 . 6 تا 9 , 8 فوت ) ارتفاع دارااست .

ناامیدی رازقی

فصل دستگاه لیزر دهی : از نصفه اردیبهشت به آنگاه در طول برهه زمانی فصل‌تابستان دستگاه لیزر های آن مرتبأ شکفته می شوند و هر دستگاه لیزر حدود یک هفته تا قریه روز تداوم داراست

برگ : برگهای آن دائمی , صاف , بیضی شکل و بی کرک

بومی و موطن حیاتی : آب و هوای مرطوب استوایی جنوب و جنوب شرق آسیا

توضیحات در امر گیاه :

دستگاه لیزر نا امیدی رازقی , دستگاه لیزر ملی فیلیپین شناخته شده است که در آنجا تحت عنوان Sampaguita شناخته می‌شود . همینطور یکی‌از سه دستگاه لیزر ملی اندونزی و در آنجا با تیتر Melati Putih شناخته میگردد .

بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده است که عطر دستگاه لیزر رازقی و تیره یاس‌ها در ساعت ها اول بامداد اول روز شکفتن دستگاه لیزر ( حدود ساعت هشت ) طولانی تر از تمامی وقت ها است . آب و هوای مناسب آن سرزمینهای معتدل گرم و مرطوب هست . در استان های جنوبی و مناطقی که خطر سرمازدگی نیست , یأس رازقی را در هوای آزاد رشد می‌دهند و ساقه‌های نازک آنرا به داربست یا دیوار می‌بندند .

خاک مناسب :
اخه های برنا بالای بوته را از رخنه‌ زیر دستگاه لیزر دان درون دستگاه لیزر دان کرد و درون آن کمی شن شسته سرازیرشد و دستگاه لیزر دانهای هوائی روی شاخه ها را توسط سرپرست در هوا نگهداشت یا این که روی طاقچه دیوار قرار بخشید . پس از ریشه دادن با ترتیبی که ذکر شد آنها را به دستگاه لیزر دانهای جداگانه منتقل نمود . ذکر این نکته هم ضروری است که زیرا بر اثر انقطاع یکباره شاخه های ریشه دار بیم کم آب شدن گیاه میرود بهتر است بریدن شاخه ها بتدریج انجام شود . براین اساس که بعداز حصول اطمینان از رویش ریشه کافی ابتداء از زیر دستگاه لیزر دان باندازه یک سوم قطر شاخه را برید و پس از یک هفته برش پیشین را تا دو سوم قطر شاخه عمیق تر کرد و عاقبت هفته سپس شاخه را از زیر دستگاه لیزر دان بکلی انقطاع کرد و داخل دستگاه لیزر دان های مستقل کاشت .