دستگاه لیزر گیاه کروکاسمیا

نامهای مرسوم : پاد شاه پسند درختچه ای

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# نشر با قلمه : دستگاه لیزر , Common lantana

نام علمی : Lantana camara

خانواده : Verbenaceae

شاهپسند

رنگ دستگاه لیزر : تنوع رنگ بالایی دارااست و دارنده رنگ هایی از قبیل زرد رنگ , نارنجی رنگ , قرمز , سفید و بنفش می باشند .

صورت دستگاه لیزر : دستگاه لیزر ها در خوشه های متراکم و نیمکره ای به قطر 5 سانتیمتر می رویند . دستگاه لیزر آذین به طور خوشه انتهایی با ۲۰ تا ۴۰ دستگاه لیزر کوچک ظواهر می‌شود .

میوه : میوه آن سیاه یا آبی رنگ متمایل به سیاه و سمی است که‌این میوه دربردارنده بذر است .

مقدار حد اکثر : تا 2 متر ارتفاع و 2 متر توسعه

فصل دستگاه لیزر دهی : در بخش ها گرمسیری که موطن این گیاه است , دستگاه لیزر دهی آن به طور پیوسته در سراسر سال ادامه دارد البته در بقیه بخش ها , پرورش و دستگاه لیزر دهی بستگی به دمای هوا دارااست و اوج دستگاه لیزر دادن آن در فصل‌تابستان است .

برگ : برگها 12 – 5 سانتیمتر ارتفاع و 5 – 2 . 5 سانیمتر عرض داراست و حاشیه آنها دندانه دار است .

درختچه شاهپسند

خاستگاه و موطن گیاه : مستقر بخشها گرمسیری قاره آمریکا و آفریقا

توضیحات در امر گیاه و موقعیت مراقبت آن :

پاد شاه پسند درختچه ای , مدل ای مدام سبز ( البته به شرایط آب و هوایی ) , چندساله ست . از لا‌به‌لا 150 گونه مو جود در این جنس , پادشاه پسند درختچه ای بخشی از کم گونه هایی است که دارای قیمت زینتی است . این گونه به دلیل طبیعت طاقت فرسا و مقاوم خویش , به عنوان گیاهی زینتی در باغبانی از محبوبیت خاصی برخوردار است . از آنجایی که بخش اعظمی از آنها بلند قامت می گردند و به طور کل این گیاهان لا به لا 50 سانیتمتر تا 2متر ارتفاع مییابند به فرمانروا پسند درختچه ای معروف گردیده اند .

فرمان روا پسند نیاز آبی پایینی داشته و گرمای بسیار را به نیکی تحمل می کند . علاوه بر این , محافظت از آن هم بی آلایش است . در اکثری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به صورت گیاه مهاجم در می آید ( در استرالیا تحت عنوان علف هرز شناخته شده و از پرورش و توسعه آن جلوگیری می‌شود . )

خاک دلخواه :

مقاوم به خاک های فقیراست . زهکشی خاک شاهپسند نیز باید مناسب باشد . در کاشت دستگاه لیزر دانی , برای خاک دستگاه لیزر دان این گیاه میتوانید از مخلوطی همانند یک بخش خاک عادی و یک بخش خاک برگ و یک بخش ادغام کوکوپیت به ملازم پرلایت بهره نمائید .

انواع دستگاه لیزر شاهپسند