دستگاه لیزر کاغذی ( مصری ) . بوگین ویلی

نام متداول فارسی : دستگاه لیزر کاغذی ( مصری ) . بوگین ویلیا

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Bougainvillea

دستگاه لیزر کاغذی یک گیاه زیبا با دستگاه لیزر هایی به رنگهای صورتی , نارنجی , بنفش یا این که سفید است که به طور انبوه دستگاه لیزر می دهد و مناظر زیبایی بوجود می‌آورد و دارنده اشکال متفاوتی است .

دستگاه لیزر کاغذی

دستگاه لیزر کاغذی یک گیاه گرمسیری است که اگر دراقلیم ساکن خویش و در شرایط مطلوب آب و هوایی باشد , در 11 ماه از سال دستگاه لیزر دار خواهد بود .

این پیچک تاک نظیر را میتوان به طور آویز بر روی دیوار یا داربست یا به عنوان پرچین رویش بخشید و مدام از دستگاه لیزر های زیبای آن لذت برد .

نگهداری و مراقبت از دستگاه لیزر کاغذی :

آب و هوای نسبتا گرم و خشک برای این گیاه ایده آل است . در چنین آب و هوایی میتوان آن را در دور و اطراف های باز و محوطه ها آن را رشد بخشید . شایسته ترین دما برای دستگاه لیزر کاغذی مابین 16 تا 38 رتبه سانتیگراد است اما این گیاه قادر است گوشه و کنار های اندک نور و زمستانهای نسبتا سرد را نیز تحمل نماید .

دستگاه لیزر کاغذی 2

خاک مطلوب :

خاک خوب زهکشی شده برای دستگاه لیزر کاغذی مطلوب است . خاک آن بایستی مغذی و پاره ای اسیدی ( PH 5 . 5 – 6 ) باشد .

نحوه کاشت :

گودالی به مقدار ریشه گیاه کنده و گیاه را داخل آن قرار دهید و با خاک مغذی باطن گودال را مالامال فرمائید .

در حالتی که در دستگاه لیزر دان کاشته شود می بایست سوراخهای زیر دستگاه لیزر دان را به خوبی باز فرمایید چون دستگاه لیزر کاغذی از رطوبت دوچندان متنفر است .

آبیاری دستگاه لیزر کاغذی :

این گیاه برعلیه کم آبی ضعیف است و دستگاه لیزر های آن آغاز به ریزش و قلیل شدن می‌نماید . همچمین همانطور که گفتیم از آب پاشی بیش از حد نیز پدهیز فرمایید .

کود :

برای حداکثر دستگاه لیزر دهی خوبتر است به طور منظم کود 1 : 1 : 1 یا 2 : 1 : 2 به آن داده شود . کودهای طبیعی نیز بسیار مناسبند . از کودهای فسفر به کار گیری نکنید .

دلایل :

برخی اشخاص احتمالا به لمس یا این که گرده دستگاه لیزر کاغذی آلرژی داشته باشند .

اجزای این گیاه سمی به طور کامل غیر خوراکی است &# دستگاه لیزر درختچه به ژاپنی ;